W skrócie o nas ...

Nasza jednostka powstała w grudniu 1929 roku z inicjatywy mieszkańców Łazowa.

Nowa generacja...

Młoda generacja mieszkańców Łazowa, po latach - postanowiła reaktywować tradycje naszych dziadków i ojców.

Rok Jubileuszu

2019 rok to 90-lecie powstania OSP Łazów, obecnie czynimy przygotowania do uczczenia tej rocznicy.Remiza strażacka
rok budowy 1935

image

Budowa remizy rozpoczęła się w 1930 roku. Inwestycja wzoszona była wyłącznie siłami własnymi członków OSP, mieszkańców Łazowa i okolicznych wsi oraz młodzieży szkolnej.

Założyciele OSP Łazów

icon
Stefan Sułgut ur. 1914r.

Pierwszy naczelnik OSP - nauczyciel, absolwent seminarium nauczycielskiego w Częstochowie.

icon
Ludwik Baryła ur. 1890r.

Pierwszy sekretarz OSP od 1929 roku, mechanik samolotowy, członek AK od 1940r.

icon
Konstanty Wodzisławski ur.1901r.

Pierwszy prezes OSP, członek ZWZ, szef komórki AK w Łazowie. Współzałożyciel straży.

90 rocznica powstania OSP
Rok Jubileuszowy

W drugiej połowie lat 70-tych na wskutek reformy krajowego systemu ochrony p-pożarowej jednostka OSP w Łazowie zawiesiła działalność. Jednak tradycja społecznikowskiego działania przetrwała w młodym pokoleniu. I to dzięki niej, reaktywowaliśmy działalność OSP w Łazowie realizując szereg inicjatyw dla mieszkańców wsi i lokalnej społeczności. Własnymi siłami wyremontowaliśmy budynek straży. Uporzadkowalismy teren wokół budynku, pomnika, utwardzilismy drogę dojazdowa. Za wsparcie w naszych staraniach dziękujemy władzom Gminy Żytno, które w miarę własnych możliwości finansowych starają się pomagać przy naszych projektach.